Privacy- en cookieverklaring Privacy1

1. Wie zijn wij?

Naam:                                    Privacy1

Adres:                                    Lübeckweg 2

Postcode en plaats:               9723 HE Groningen

Land:                                      Nederland

Telefoonnummer:                050-2113424/ 020-2441835

E-mailadres:                          hallo@privacy1.nl

Wij bieden diensten aan om organisaties te helpen bij de implementatie van privacy wet- en regelgeving. Ook geven wij trainingen op het gebied van de Europese privacywetgeving. Om deze reden verwerken wij persoonsgegevens, intern en via onze website. Wij gaan vertrouwelijk met deze persoonsgegevens om en voldoen aan de voorwaarden van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Om te laten zien hoe wij met persoonsgegevens omgaan, hebben wij deze privacyverklaring opgesteld.

 

2. Welke gegevens verzamelen we?

Wij verwerken persoonsgegevens om onze diensten te kunnen aanbieden, zoals het geven van advies en het aanbieden van trainingen. De gegevens worden verwerkt om de dienstverleningsovereenkomst uit te voeren. Wij kunnen de volgende gegevens verwerken:

 • NAW-gegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Functietitel
 • Factuurgegevens

3. Hoe beschermen wij persoonsgegevens?

Wij vinden het belangrijk dat de gegevens van onze klanten goed worden beschermd. Om die reden hebben we beveiligingsmaatregelen genomen om de gegevens te beschermen. Hierbij kun je denken aan maatregelen als fysieke toegangsbeveiliging, wachtwoorden en firewalls op onze computers, maar ook aan regels die gelden voor alle medewerkers met betrekking tot geheimhouding.

4. Aan wie worden de gegevens verstrekt?

Wij zijn een officiële trainingspartner van International Association of Privacy Professionals (IAPP). Wij delen daarom NAW-gegevens, e-mailadres, telefoonnummer en functietitel van deelnemers in verband met de certificering met hen, wanneer je bij ons een training volgt.

5. Worden er gegevens doorgegeven aan derde landen?

Persoonsgegevens worden hoofdzakelijk verwerkt binnen de Europese Unie (en de EER). Wanneer persoonsgegevens door ons of door ons ingeschakelde derden worden verwerkt buiten de Europese Unie (en de EER) zorgen wij ervoor dat er een passend beschermingsniveau bestaat.

6. Welke rechten heb je als het gaat om jouw persoonsgegevens?

Bij Privacy1 kun je de volgende rechten uitoefenen:

 • Inzage:​​ Je hebt het recht om de door Privacy1 verwerkte persoonsgegevens, in te zien;
 • Correctie:​​ Je hebt het recht om eventueel onjuiste persoonsgegevens aan te (laten) passen;
 • Verwijdering: Je hebt onder omstandigheden het recht om (een deel van) je persoonsgegevens te laten verwijderen;
 • Intrekken van toestemming: Heb je persoonsgegevens aan ons verstrekt op basis van door jouw gegeven toestemming, dan kun je de toestemming te allen tijde weer intrekken;
 • Beperking: Je hebt het recht om het gebruik van jouw gegevens te laten beperken;
 • Dataportabiliteit: Je hebt het recht om bepaalde gegevens (te laten) overdragen naar andere organisaties;
 • Bezwaar:​​ Je hebt het recht om bezwaar te maken tegen de gegevensverwerking. Zo kun je bijvoorbeeld aangeven dat je geen nieuwsbrieven meer wilt ontvangen

 

Wil je gebruik maken van deze rechten? Stuur je verzoek per e-mail naar: ​hallo@privacy1.nl​. Om het verzoek in behandeling te nemen, vragen wij om een geldige identificatiebewijs. Bijvoorbeeld door een kopie van een geldig identiteitsbewijs mee te sturen, waarbij we je dringend verzoeken om het BSN en pasfoto onleesbaar te maken. Wij hebben daarvoor een optie om gebruik te maken van een beveiligde verbinding. We nemen je verzoek zo snel mogelijk in behandeling en je ontvangt uiterlijk binnen een maand een reactie.

Kan het verzoek onverhoopt niet in behandeling worden genomen, dan laten we je dit weten. Ben je het niet eens met de afwijzing? Dan kun je een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

7. Hoe lang worden de persoonsgegevens bewaard?

Persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is. Hierbij houden wij ook rekening met wettelijke bewaartermijnen. Na afloop van de termijn zullen je gegevens worden verwijderd of geanonimiseerd, op een zodanige manier dat je persoonsgegevens niet langer meer kunnen worden gebruikt en toegankelijk zijn.

 

8. Welke cookies gebruiken wij op onze website? 

De website van Privacy1 maakt gebruik van cookies. Dit zijn kleine tekstbestandjes die op je computer worden geplaatst op het moment dat je onze website bezoekt. Hieronder lees je van welke cookies wij gebruikmaken.

Functionele cookies

Wij gebruiken functionele cookies zodat onderdelen op onze website beter werken. Zo zorgen we ervoor dat je eenvoudiger op de website kunt navigeren. Functionele cookies maken geen of weinig inbreuk op je privacy. Daarom hebben we geen toestemming van je nodig om deze cookies te kunnen plaatsen.

 

Wij gebruiken de volgende functionele cookies:

 

Naam Aanbieder Doel Vervaldatum
CookieConsent privacy1.nl Registreert een uniek ID die wordt gebruikt om statistische gegevens te genereren over hoe de bezoeker de website gebruikt. 1 jaar

 

Analytische cookies
Wij gebruiken analytische cookies om te meten hoe en hoe vaak je onze website gebruikt. Op deze manier kunnen we onze website blijven verbeteren. Hiervoor gebruiken we het programma Google Analytics. De gegevens die we met de cookies verzamelen delen we niet met anderen. We hebben de volgende maatregelen getroffen:

 • de IP-adressen worden geanonimiseerd
 • het delen van gegevens met Google is uitgeschakeld.

 

Analytische cookies maken geen of weinig inbreuk op je privacy. Daarom hebben we geen toestemming van je nodig om deze cookies te kunnen plaatsen.

 

Wij gebruiken de volgende analytische cookies:

 

Naam Aanbieder Doel Vervaldatum
_ga privacy1.nl Registreert een uniek ID die wordt gebruikt om statistische gegevens te genereren over hoe de bezoeker de website gebruikt. 2 jaar
_gat privacy1.nl Gebruikt door Google Analytics om verzoeksnelheid te vertragen. 1 dag
_gid privacy1.nl Registreert een uniek ID die wordt gebruikt om statistische gegevens te genereren over hoe de bezoeker de website gebruikt. 1 dag
collect google-analytics.com Gebruikt om gegevens naar Google Analytics te versturen over het apparaat en het gedrag van de bezoeker. Sessie

 

Cookies uitzetten

De meeste browsers zijn standaard ingesteld om cookies te accepteren. Je kunt jouw browser opnieuw instellen zodat je alle cookies kunt weigeren of zodat aangegeven moet worden wanneer er een cookie wordt verzonden. Wil je meer informatie over het weigeren van cookies? Klik dan hier.

 

Wij proberen zoveel mogelijk te voorkomen dat functies en services op onze websites niet correct functioneren als cookies zijn uitgeschakeld in je browser.

9. Vragen?

Heb je nog vragen over hoe wij met jouw persoonsgegevens omgaan of over deze privacyverklaring, neem dan contact op met hallo@privacy1.nl.